Pizzaofen FRINO, 2 Backkammer, 6+6 x Ø 30 cm, 840x1140x820